Meevaller voor centrumbezoeker: gratis parkeren bij HEMA

February 13, 2019

Achter de HEMA in Oss is het al enkele weken gratis parkeren doordat de parkeerautomaten kapot zijn. Dit is natuurlijk een leuke meevaller voor de centrumbezoeker. Zou gratis parkeren niet de norm moeten zijn? Centrumondernemer Peter ter Horst is voorstander van gratis parkeren in het centrum. 'Het is te gek voor woorden dat Ussen, Ruwaard en andere drukke straten waar winkels zitten gevrijwaard zijn van parkeergeld en het centrum hier nog steeds mee gestraft wordt', aldus Peter op Twitter

 

Onderzoek

Uit eerdere onderzoeken op diverse locaties in Nederland is gebleken dat op plaatsen waar het gratis parkeren is, de winkelomzet stijgt. In het onderzoek tussen 2012-2014 kwam het volgende naar voren:

 • 44 procent van alle bezoekers aan de door ons onderzochte winkelgebieden komt met de auto. Dat is een gemiddelde van zowel kernwinkelgebieden, stadsdeelcentra en wijkwinkelcentra.

 • De automobilist is goed voor zestig procent van de totale winkelomzet.

 • Bezoekers per auto besteden gemiddeld ongeveer twee keer zoveel als bezoekers die lopend komen of per fiets.

 • In een aantal stadsdeelcentra, met geheel of gratis parkeren, ligt het aandeel ‘auto’ in de winkelomzet vaak nog hoger dan zestig procent en bedraagt het omzetaandeel soms meer dan 75 procent.

 • Het parkeertarief, als er geen sprake is van gratis parkeren voor de consument, heeft weinig invloed en is dus relatief in-elastisch. Het maakt niet veel uit of je bijvoorbeeld 1,80 of 2,30 euro per uur moet betalen. Grote prijsverschillen, bijvoorbeeld twintig cent of drie euro per uur, hebben wel enige invloed. Maar wat écht uitmaakt is of het ‘gratis’ of juist ‘niet gratis’ is. Dat is allesbepalend.

 • Winkelcentra waar betaald parkeren is ingevoerd, nadat er eerst sprake was van gratis parkeren voor de consument, kampen met een verlies aan bezoekers en een verlies aan omzet oplopend tot soms wel twintig tot dertig procent.

In een nieuw onderzoek uitgevoerd tussen 2015-2017 is de volgende conclusie getrokken: 

 

Tabel 1: Omzetaandeel van bezoekers met de auto, onderzoeken 2015-2017 vergeleken met onderzoeken 2012-2014 (tussen haakjes)

 

 

In de vierde kolom is het aandeel van autobezoekers in de totale omzet van het winkelgebied weergegeven. Ruim zestig procent van de totale winkelomzet wordt gegenereerd door bezoekers die per auto naar het winkelgebied komen. Let wel: dit is een gemiddelde. Er zijn zelfs centra waar het percentage autobezoekers meer dan zestig procent bedraagt. En die zestig procent is dan goed voor meer dan 75 procent van de omzet. 

 

De vijfde kolom betreft het percentage bezoekers dat met de auto is gekomen. Dat is 44 procent. In de laatste kolom is de factor weergegeven (gemiddeld 1,4) waarmee het percentage autobezoekers vermenigvuldigd moet worden om het omzetaandeel van de autobezoekers te bepalen. 

 

En hoe verhouden deze uitkomsten zich tot 2014? Er blijkt geen sprake te zijn van significante verschillen in de uitkomsten van 2017 ten opzichte van 2014. Al is de vergelijking niet volledig te maken, daar het deels een andere set van winkelcentra betreft. De conclusies uit het onderzoek uit 2014 worden echter bevestigd. Waarbij het belang van de auto niet lijkt te zijn afgenomen. 

 

 

Leidt gratis parkeren tot extra winkelomzet in winkelcentra waar parkeren gratis is? 
Het antwoord hierop is een volmondig ‘ja’. We hebben namelijk 26 stadsdeelcentra en (delen van) kernwinkelgebieden bekeken***. Bij acht van deze centra kan (geheel of gedeeltelijk) gratis worden geparkeerd. Bij achttien centra is er sprake van betaald parkeren. Het percentage dat met de auto komt in deze centra - daar waar er sprake is van betaald parkeren - bedraagt 39 procent. Deze groep is dan goed voor (een factor van 1,4, zie de tabel) 55 procent van de winkelomzet. Vergelijk dit eens met de centra met gratis parkeren. Hier komt 53 procent met de auto. En dat is goed voor 75 procent van de winkelomzet. Centra met gratis parkeren worden dus door ruim veertien procentpunt extra autobezoekers bezocht. En wanneer dat nieuwe autoklanten betreft, levert dat twintig procent extra omzet op.
Bron: Retailtrends

 

In Oss is al sinds enige tijd het dagtarief op parkeerterreinen in het centrum aangepast naar € 2,50. In het verleden hadden omliggende wijkbewoners ook last van 'gratis parkeerders' die voor hun deur hun auto parkeerde omdat dat gratis was. Dat gebied werd later aangepast naar betaald parkeren en vergunningen voor bewoners. 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

Zelfstandig ondernemers kunnen digitaal bijstand aanvragen

March 27, 2020

1/4
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2017 412MEDIA

 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • YouTube Social Icon