Adviesraad Sociaal Domein Oss zoekt vrijwilligers

January 15, 2020

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

 

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.

- Wias staat voor: Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.

- Wmo staat voor: Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

- BTB staat voor: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid.

 

De leden van de ASD hebben ieder hun eigen interessegebieden. Via hun eigen netwerken zoeken ze actief naar signalen waaruit blijkt hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren. De leden komen uit alle lagen van de bevolking.

 

Onze vrijwilligers brengen hun deskundigheid in binnen een KennisKring of werkgroep. Echter veel van de problematiek binnen het sociaal domein is niet terug te voeren tot een enkel gebied. Daarom werken we ook themagericht in kleine KennisKring overstijgende groepen.

 

Het drie-hoofdige Dagelijks Bestuur bewaakt het gezamenlijk uitgestippelde beleid, houdt overzicht en stuurt bij.

 

Wat doet de ASD met de bevindingen van de inwoners

De verzamelde bruikbare signalen worden in de vorm van een ongevraagd advies aan het college van de gemeente Oss aangeboden. Wil de gemeente gebruik maken van de expertise van de ASD dan wordt er advies gevraagd.

 

Daarnaast organiseert de ASD regelmatig symposia ter verdieping en inspiratie.

 

Welke leden zoekt de ASD

De ASD zoekt nieuwe leden die woonachtig zijn in de gemeente Oss. Mensen uit alle kernen zijn van harte welkom. De nieuwe leden brengen ieder hun eigen deskundigheid (uit ervaring of uit professie) en bijbehorende netwerken mee. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de KennisKring Wias en de werkgroep Btb.

 

De ASD zoekt ook met name mensen die graag social media gebruiken. Want er wordt actief gebruik gemaakt van online netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

 

Kennismaken

De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en een mooi moment om eens kennis met de ASD te maken. Op de website https://www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl/vergaderdata-asd kan men de eerstvolgende vergaderdatum vinden.

 

Wel graag even vooraf aanmelden via adviesraadsociaaldomein@oss.nl 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

Zelfstandig ondernemers kunnen digitaal bijstand aanvragen

March 27, 2020

1/4
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2017 412MEDIA

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • YouTube Social  Icon